"This is my void.
I master the art of neglect. Outdatedness is my song.
Find me elsewhere."

Het afbrokkelen van een welvaartsmaatschappij triggert de waanzin in de hoofden van bij voorbaat al redelijk geflipte zielen tot voorbij de grens van ons voorstellingsvermogen.

De dood van je iPhone is niet het einde van de wereld. #spiegelbeeld

Lees meer op mijn in de vorige eeuw gebeeldhouwde en tot ver in deze eeuw blijvend verwaarloosde blog. (Struikel dus niet over ongeoorloofde plaatsing van non-tabulaire data...)